Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

0
102

Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

 

Resmi Gazete Tarihi    31.07.1997, 15.11.1998, 28.08.2003
Tebliğ Numarası         97/9, 98/14, 2003/4
Uygulamacı Kuruluş   Dış Ticaret Müsteşarlığı
Başvuru Mercii           İhracatçı Birlikleri
Başvuru süresi            6 ay

Yararlananlar: Türkiye’de yerleşik, sınaî/ticari veya ticari faaliyette bulunan firmalar, SDŞ’ler, DTSŞ’ler ve yazılım sektöründe iştigal eden şirketler.

Amaç: Türkiye’de faaliyette bulunan şirketlerin yurt dışı pazar paylarını artırmalarını ve ürünlerimizin tanıtımının yapılmasını teminen yurtdışında şirket kurma, depo-mağaza açma, işletme ve tanıtım giderlerinin karşılanmasıdır.

Kimler Yararlanabilir: Türkiye’de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler ve SDŞ’ler

Yararlanma Koşulları: Şirketler, 2 yıl süresince, farklı şehirlerde olmak üzere, en çok 5 ofis/mağaza/depo ile şirket/şube açabilmektedir.

Sağlanan Destekler;

I. Mağazaların Desteklenmesi

• Sınaî/Ticari veya yazılım şirketleri ile Dış Ticaret Sermaye Şirketleri:

  * Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 40.000 $

  * Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 80.000  ABD Doları

• Ticari şirketler:

  * Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 30.000 $

  * Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 60.000 ABD Doları

• Sektörel Dış Ticaret Şirketler:

  * Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 60 oranında ve en fazla 60.000 $,   * Kira  giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 120.000  ABD Doları.

II. Ofis ve Showroomların Desteklenmesi

• Sınaî/Ticari veya yazılım şirketleri ile Dış Ticaret Sermaye Şirketler:

  * Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 25.000 $

  * Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları

• Ticari şirketler:

  * Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 20.000 $

  * Kira  giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 40.000 ABD Doları

• Sektörel Dış Ticaret Şirketler:

  *Demirbaş ve dekorasyon giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 30.000$                                        

  * Kira  giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 60.000 ABD Doları

III. Depoların Desteklenmesi

• Sınaî/Ticari veya yazılım şirketleri ile Dış Ticaret Sermaye Şirketler:

      * Demirbaş giderleri, % 50 oranında ve en fazla 25.000 ABD Doları

      * Kira ve/veya hizmet giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 $

• Ticari şirketler:

* Demirbaş giderleri, % 50 oranında ve en fazla 20.000 ABD Doları

* Kira ve/veya hizmet giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 40.000 $

• Sektörel Dış Ticaret Şirketler:

* Demirbaş giderleri, % 60 oranında ve en fazla 30.000 ABD Doları

* Kira ve/veya hizmet giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 60.000 $

IV.  Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Yurtdışı birimi bulunan;

* Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve SDŞ’lerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları

* Yurtiçi marka tescil belgesine sahip şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları

* Yurtiçi marka tescil belgesi bulunmayan şirketlerin Türk ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD Doları

Yurtdışı birimi bulunmayan ancak yurtiçi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip;

* Dış Ticaret Sermaye Şirketleri, SDŞ ve şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları

V.  Yurtdışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi

• Dış Ticaret Sermaye Şirketleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri ve şirketlerin;

* Yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 20.000 ABD Doları

• Dış Ticaret Sermaye Şirketleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri ve şirketler; * Kira ve/veya hizmet giderleri desteğinden her bir birim için en fazla üç yıl süresince yararlandırılır. Şirketler en fazla 7, DTSŞ ve SDŞ’ler en fazla 15 adet yurtdışı birimi için desteklenmektedir.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here