Dış Ticarette Devlet Yardımları

Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

 

Resmi Gazete Tarihi    31.07.1997, 15.11.1998, 28.08.2003
Tebliğ Numarası         97/9, 98/14, 2003/4
Uygulamacı Kuruluş   Dış Ticaret Müsteşarlığı
Başvuru Mercii           İhracatçı Birlikleri
Başvuru süresi            6 ay

Yararlananlar: Türkiye’de yerleşik, sınaî/ticari veya ticari faaliyette bulunan firmalar, SDŞ’ler, DTSŞ’ler ve yazılım sektöründe iştigal eden şirketler.

Amaç: Türkiye’de faaliyette bulunan şirketlerin yurt dışı pazar paylarını artırmalarını ve ürünlerimizin tanıtımının yapılmasını teminen yurtdışında şirket kurma, depo-mağaza açma, işletme ve tanıtım giderlerinin karşılanmasıdır.

Kimler Yararlanabilir: Türkiye’de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler ve SDŞ’ler

Yararlanma Koşulları: Şirketler, 2 yıl süresince, farklı şehirlerde olmak üzere, en çok 5 ofis/mağaza/depo ile şirket/şube açabilmektedir.

Sağlanan Destekler;

I. Mağazaların Desteklenmesi

• Sınaî/Ticari veya yazılım şirketleri ile Dış Ticaret Sermaye Şirketleri:

  * Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 40.000 $

  * Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 80.000  ABD Doları

• Ticari şirketler:

  * Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 30.000 $

  * Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 60.000 ABD Doları

• Sektörel Dış Ticaret Şirketler:

  * Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 60 oranında ve en fazla 60.000 $,   * Kira  giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 120.000  ABD Doları.

II. Ofis ve Showroomların Desteklenmesi

• Sınaî/Ticari veya yazılım şirketleri ile Dış Ticaret Sermaye Şirketler:

  * Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 25.000 $

  * Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları

• Ticari şirketler:

  * Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 20.000 $

  * Kira  giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 40.000 ABD Doları

• Sektörel Dış Ticaret Şirketler:

  *Demirbaş ve dekorasyon giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 30.000$                                        

  * Kira  giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 60.000 ABD Doları

III. Depoların Desteklenmesi

• Sınaî/Ticari veya yazılım şirketleri ile Dış Ticaret Sermaye Şirketler:

      * Demirbaş giderleri, % 50 oranında ve en fazla 25.000 ABD Doları

      * Kira ve/veya hizmet giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 $

• Ticari şirketler:

* Demirbaş giderleri, % 50 oranında ve en fazla 20.000 ABD Doları

* Kira ve/veya hizmet giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 40.000 $

• Sektörel Dış Ticaret Şirketler:

* Demirbaş giderleri, % 60 oranında ve en fazla 30.000 ABD Doları

* Kira ve/veya hizmet giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 60.000 $

IV.  Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Yurtdışı birimi bulunan;

* Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve SDŞ’lerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları

* Yurtiçi marka tescil belgesine sahip şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları

* Yurtiçi marka tescil belgesi bulunmayan şirketlerin Türk ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD Doları

Yurtdışı birimi bulunmayan ancak yurtiçi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip;

* Dış Ticaret Sermaye Şirketleri, SDŞ ve şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları

V.  Yurtdışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi

• Dış Ticaret Sermaye Şirketleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri ve şirketlerin;

* Yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 20.000 ABD Doları

• Dış Ticaret Sermaye Şirketleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri ve şirketler; * Kira ve/veya hizmet giderleri desteğinden her bir birim için en fazla üç yıl süresince yararlandırılır. Şirketler en fazla 7, DTSŞ ve SDŞ’ler en fazla 15 adet yurtdışı birimi için desteklenmektedir.

 

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı
Araç çubuğuna atla