Vadeli Akreditif Nedir ? (Deferred Payment Letter of Credit)

0
607

 

Vadeli Akreditif Nedir ?

(Deferred Payment Letter of Credit)

 

Forfaiter için en geçerli araçlar poliçe, bono ve devredilebilir garanti mektubu olmakla beraber Forfaiter uygun gördüğü takdirde bir vadeli akreditifi de temlik yoluyla satın alabilir.

 

Vadeli akreditif, bilindiği üzere akreditif şartlarına uygun vesaikin ibrazı üzerine ibraz tarihinden veya taşıma belgesinin tarihinden belirli bir süre sonra akreditif bedelinin amir banka veya teyit bankası tarafından ödeneceği taahhüdünü içeren bir ödeme aracıdır. Akreditif lehtarı satıcı, akreditifi kullanmakla alıcısına belirli bir süre için kredi kullandırmış olmakta, malları sevk ettiği halde mal bedelini akreditifte öngörülen sürenin (örneğin, 180 gün) bitiminde tahsil etmeyi kabul etmektedir. Anılan süreye ait faizi ise mal bedeline ilave etmekte veya vade sonunda mal bedeline ek olarak vade sonunda ayrıca tahsil etmektedir. Faiz ödeme şartı akreditif şartlarından biri olmaktadır.

Bu anlamda akreditif bedelinin belirli bir süre sonunda ödeneceğinin akreditif tahtında bir bankaca kabul edilmesi, avalli senet ve garanti mektubu gibi Forfaiter’ın aradığı diğer güvencelerle aynı niteliği taşımaktadır. Forfaiter’ı ilgilendiren husus, akreditifin bono ve poliçe gibi kolayca el değiştirebilen (ciro edilebilen) bir araç olmaması nedeniyle kendisine usulüne uygun biçimde devir ve temlik edildiğinden emin olmasıdır. Akreditifin Forfaiter’a temliki akreditifin açılmış bulunduğu ihbar/teyit bankasınca yapılır. Zira amir banka rambursman otorizasyonunu ihbar/teyit bankası lehine tesis etmekle vadesinde o bankaya ödeme yapacağını kayıtlarına geçirmiştir. Dolayısıyla ihbar/teyit bankası bu alacak hakkını Forfaiter’a temlik ederken amir bankaya da gerekli bilgiyi vermek suretiyle ödeme vadesinde ödemeyi Forfaiter’e yapmasını amir bankadan talep eder.

Vadeli akreditiflerin Forfaiter’a satılmasının iki amacı vardır:

• Akreditif lehtarı ödeme vadesi sonuna kadar beklemek istemediğinden akreditifi finanse (iskonto) edecek bir Forfaiter bulur ve ihbar bankasına temlik talimatı verir.

• Akreditifi bizzat ihbar/teyit bankası finanse eder. Fakat ödeme vadesine kadar amir bankanın riskini taşımak istemediğinden kendi adına Forfaiter’a temlik ederek akreditifi elinden çıkarır.

 

Akreditifte Teyit Bankasının Yükümlülükleri Nelerdir ? TIKLAYIN

Akreditifin Kullanım Yöntemi,Vade Tarihi ve İbraz Yeri Nelerdir ? TIKLAYIN

Akreditif Terimleri için TIKLAYIN

Uluslararası Ticarette Akreditif ( Letter of Credit )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here