Uluslararası Ticarette Ticari Fatura (Commercial Invoice)

Uluslararası Ticarette Ticari Fatura (Commercial Invoice)

 

Uluslararası Ticarette ödeme şekillerini görmek için tıklayın ; Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri Nelerdir?

Alıcıya satılan mal ihracatçı (satıcı) açıklama normal olarak aşağıdaki bilgileri içeren faturadır.

  •  Satıcının adı ve adresi
  • alıcının adı ve adresi bir tarih 
  • ödeme koşulları-navlun
  • taşıma ve varsa sigorta dahil fiyat 
  • miktar, ağırlık
  • nakliye bilgileri
  • ckaging, vb.

 

L/C sevkiyat, faturada özetlenen mal açıklaması L / C bulunan tam olarak karşılık gelmelidir.

L/C’nin varyasyonları ticaretin finansmanında yararlı olan L/C’nin çeşitli varyasyonları vardır. Bir Tedarikçiye fatura ödemelerini garanti etmek için bekleme akreditifi kullanılabilir. Alıcı kabul ettiği gibi ödeme başarısız olursa yararlanıcı ödemek için vaat ediyor. Teklif tahvilleri, performans tahvilleri ve diğer sözleşme yükümlülükleri yerine Amerika Birleşik Devletleri’nde yaygın olarak kullanılan performansla ilgili bir araçtır. Uluslararası olarak, bekleme L / Cs genellikle devletle ilgili sözleşmelerde kullanılır ve teklif tahvilleri, performans tahvilleri veya avans ödeme garantisi olarak kullanılır. Uluslararası veya yurtiçi ticari bir işlemde satıcı için standart açık hesap usulü alıcı belirli bir miktar ve süre için standby L/C verilen sürece gemiyi kabul etmez. Sürece alıcı satıcı öder olarak kabul, bekleme. L / C asla finanse edilmez. Ancak, alıcı ödeme yapmazsa, ihracatçı L/C altında belgeleri sunabilir ve bankadan ödeme talep edebilir. Alıcının banka esas alıcı satıcıya ödeme yapmak wil garanti etmektedir. Devredilebilir bir Kredi Mektubu, ilk Yararlanıcının orijinal L/C’nin tamamını veya bir kısmını üçüncü bir tarafa aktarmasına izin veren standart ticari L/C’nin bir çeşididir. Yeni yararlanıcı, orijinal yararlanıcı ile aynı haklara ve korumaya sahiptir. Bu tip L / C, gerçek tedarikçiler olmayan aracılar veya aracılar tarafından yaygın olarak kullanılır. Örneğin, komisyoncu yabancı alıcı bir l/c için 100.000 $kendi lehine sorunu sorar. L/C, L / C’nin devredilebilir olduğunu belirten bir madde içermelidir. Komisyoncu, ürünü 80.000 dolara sağlayacak bir tedarikçi buldu. Ancak, son tedarikçi komisyoncudan önceden ödeme talep etti. Devredilebilir bir L / C ile, komisyoncu tutar, en son gönderi tarihi, fatura ve geçerlilik süresi hariç, aynı şartlar ve koşullar altında orijinal L/C’nin 80.000 $ ‘ I son Tedarikçiye aktarabilir. Son tedarikçi ürünü gönderdiğinde, belgelerini bankaya sunar. Banka L/C ödediğinde, son Tedarikçiye 80.000 dolar ödenir ve 20.000 dolar komisyoncuya gider. Aslında, komisyoncu, tüm işlemi finanse etmek için alıcının kredisini kullandı. Bir L/C altında gelirlerin atanması, bir aracı içeren bir işlemi finanse etmenin başka bir yöntemidir. L / C’nin orijinal yararlanıcısı, son Tedarikçiye, bir L / c altındaki gelirleri taahhüt edebilir (veya atayabilir). son tedarikçi, belgelerin L/C şartlarına uygun olarak sunulması durumunda, banka, son tedarikçiyi atama talimatlarına göre ödeyeceğine dair bankadan teminata sahiptir. Bu görev, yalnızca yararlanıcı (aracı) L/C’ye uygun belgeler sunarsa geçerlidir. Son tedarikçi, orijinal yararlanıcı malları hiçbir zaman göndermezse veya L/C şartlarına uymazsa, ihraç eden bankanın son tedarikçiyi ödeme yükümlülüğü altında olmadığını kabul etmelidir.

 

 

Uluslararası Ticarette Poliçe ( Draft / Bill of Exchange ) yazımıza gitmek için tıklayın…

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *