Uluslararası Ticarette Akreditif (Letter of Credit)

 

Uluslararası Ticarette Akreditif (Letter of Credit)

Bir akreditif (L/C), bir banka tarafından ithalatçı (alıcı) adına, nakliye belgelerinin burada belirtilen şartlara uygun olarak sunulması üzerine ihracatçıya (yararlanıcı) ödeme sözü veren bir araçtır. Aslında, banka alıcının kredisini değiştiriyor. Bu yöntem, satıcı ve alıcı arasında bir uzlaşmadır, çünkü her iki tarafa da belirli avantajlar sağlar. İhracatçı, L/C uyarınca belgeleri sunduğu sürece ihraç eden bankadan ödeme aldığından emin olur. İhraç eden bankanın, alıcının ödeme kabiliyetine veya istekliliğine bakılmaksızın L/C altındaki çizimleri onurlandırmak zorunda olduğunu belirtmek önemlidir. Öte yandan, ithalatçı, sevkıyat yapılıncaya ve belgeler iyi sırayla sunuluncaya kadar mallar için ödeme yapmak zorunda değildir. Ancak, L/C, satın alınan malların faturalandırılan ve sevk edilenlerin olacağını garanti etmediğinden, ithalatçı, malları belgelerde açıklandığı şekilde göndermek için yine de ihracatçıya güvenmelidir.

Kredi Mektubu (L/C), halen var olan ticaret finansmanı için en eski formlardan biridir. Hem ihracatçı hem de ithalatçı için uygun olan koruma ve faydalar nedeniyle, birçok uluslararası ticaret işleminin kritik bir bileşenidir. L / C, bir banka tarafından belirtilen koşullar altında bir yararlanıcıya belirli bir taraf adına ödeme yapmak için yapılan bir girişimdir. Yararlanıcı (ihracatçı), L/C şartlarına uygun olarak gerekli belgelerin sunulması üzerine ödenir. L / C işlemi normalde iki banka, ihracatçı Bankası ve ithalatçı Bankası içerir. İhraç eden banka, ithalatçının kredisini değiştiriyor. Esasen ihracatçıya ödeme garantilidir, ihracatçı şartları ve koşulları ile uyumlu olması koşuluyla Ɔ / 7 L/C alıcı sipariş ne alacaksınız sağlamak değil söz etmek önemlidir. Bankalar sadece belgelerde anlaşma, mal değil. Bankanın ödeme kararı, malların alınması veya incelenmesi değil, belgelerin incelenmesine dayanır. Bu nedenle alıcı, malları L/C ve alıcının satın alma siparişine uygun olarak göndermesi için satıcıya güvenmelidir. Bazen ihracatçı, banka yabancı bir ülkede bulunduğu için, ihraç eden bankanın ödeme vaadinden rahatsız olur. İhraç eden banka dünya çapında iyi bilinse bile, ihracatçı yabancı hükümetin ihraç eden banka tarafından ödeme yapılmasını önleyecek döviz kontrolleri veya diğer kısıtlamalar getirebileceğinden endişe duyabilir. Bu nedenle, ihracatçı yerel bir bankanın L/C’yi onaylamasını isteyebilir ve böylece ihraç eden bankanın tüm sorumluluklarının karşılanacağını temin edebilir. Teyit Bankası lehdar tarafından ödeme yapmak için banka, yeteneği ne olursa olsun, L/C uyarınca yapılan çizimler kabul etmek zorunda değildir. Sonuç olarak, teyit eden banka, L/C’yi veren yabancı bankanın sağlam olduğuna güvenmektedir. İhracatçı, ancak, sadece teyit bankanın güvenilirliği konusunda endişelenmenize gerek. Ticaretle ilgili kredi mektupları, ticari kredi mektupları veya kredi ithalat / ihracat mektupları olarak bilinir. Temel olarak iki tür vardır: geri alınabilir ve geri alınamaz. İptal edilebilir bir Kredi Mektubu, yararlanıcıya önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda iptal edilebilir veya iptal edilebilir ve nadiren kullanılır. Kredi irrevo-kablo mektubu iptal veya Yararlanıcının izni olmadan değiştirilemez. Kredi Mektubu veren banka “veren” banka olarak bilinir. Yararlanıcının ihraç eden bankanın L/C’yi gönderdiği ülkedeki muhabir banka genellikle “danışmanlık” bankası olarak adlandırılır. L/C kapsamındaki belgeleri incelemeyi ve yararlanıcıyı ödemeyi kabul eden bankaya “müzakere” Bankası denir. Geri alınamaz bir L / C, ihraç eden bankanın L/C şartlarına uygun olarak sunulan tüm çizimleri onurlandırmasını zorunlu kılar. kredi mektupları normalde Uluslararası Ticaret Odası tarafından yayınlanan “tek biçimli gümrük ve Belgesel krediler için uygulama“ nda yer alan hükümlere uygun olarak verilir. L/C veren banka, gerekli belgeler ödeme koşullarına uygun olarak sunulduktan sonra ödeme yapar. İthalatçı, ihraç eden bankaya L/C artı l/C’nin elde edilmesiyle ilişkili tahakkuk eden ücretlerin miktarını ödemelidir. İthalatçı, genellikle, ihraç eden bankanın kendi fonlarını bağlamaması için, ödeme için çekilmek üzere ihraç eden bankada kurulmuş bir hesaba sahip olacaktır. Bununla birlikte, ithalatçının hesabında yeterli fon yoksa, ihraç eden banka, L / C’ye karşı geçerli tüm çizimleri yerine getirmekle yükümlüdür. bu nedenle, bankanın ithalatçı adına bir L/c verme kararı, ithalatçının kredibilitesinin bir analizini içerir ve kredi verme kararına benzerdir.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *