TÜRKİYE'DE TİCARET

Uluslararası Kiralama (Uluslararası Leasing) Nedir?

Uluslararası Kiralama (Uluslararası Leasing) Nedir?

Uluslararası Kiralama Nasıl Yapılır ?

Uluslararası leasing, kiracı ile leasing kuruluşunun ayrı ülkelerde bulunmaları halinde söz konusu olmaktadır. Ülkelerin kendi iç pazarlarının yanısıra, uluslararası finansal kiralama piyasası da son yıllarda hızla gelişmektedir. Ulusļararası finansal kiralama,1970’lerin başlarından itibaren, uçak, gemi gibi büyük hacimli taşıtların finansmanında yeni bir alternatif oluşturmuştur. Amerikan Finansal Kiralama Birliği’nin bir araştırmasına göre, 1985 yılında Amerikan Finansal Kiralama Şirketleri, 8-10 milyar dolar tutarındaki makine ve teçhizatı ABD dışına kiralamışlardır. Uluslararası leasing, bir çeşit taksitli ithalat özelliği taşıdığından, bu uygulamaya, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki yatırımcıların sık sık başvurdukları görülmektedir. Uluslararası leasing’in gelişmesinde rol oynayan başlıca faktörler şunlardır:

1. Özellikle, uçak ve gemilerin satın alınmasının büyük harcamalar gerektirmesi ve işletmelerin leasing yoluyla, finansman yükünü maki- ne ve teçhizatın çalışma ömrüne bölmek istemeleridir.

2. Dünya ekonomisinde çok önemli payı olan çok uluslu şirketler, uluslararası leasing’in gelişmesini hızlandırmaktadır. Son yıllarda, bu tip büyük müşteriler, leasing kolaylıklarıyla yakından ilgilenmişler ve doğal olarak, leasing kuruluşlarının büyümesinde önemli rol oy- namışlardır.

3. Uluslararası finansal kiralama şirketleri, potansiyel müşterilere ulusal kiralama şirketlerine göre daha cazip teklifler sunmaktadır.

4. Makine ve teçhizatın kiralanmasına aracılık eden ve hukuki olarak malın sahibi olan şirketler, esnek hareket etmektedir.

5. Uluslararası finansal kiralamanın, ülkelerin ithalat ve ihracat düzenlemelerine, kambiyo kontrollerine ve uluslararası borçlanma sınırlamalarına bağlı olmaksızın gelişmesi söz konusudur.

6. Ülkeler, ihracatlarını geliştirmek için, uluslararası finansal kiralama yöntemini, bir pazarlama stratejisi olarak kullanmaktadır. Örnek olarak, 1978/79 yıllarında, Japon hükümeti tarafından desteklenen ve “Samurai Leasing” denilen program gösterilebilir. Bu programa göre, Japon finansal kiralama şirketleri, ABD uçaklarını önce satın almışlar, sonra uluslararası alanda kiralayarak, ithalatlarını arttırmıs ve döviz rezervlerini azaltmış gibi göstermişlerdir. Daha sonra, kambiyo risklerini azaltmak için, Japon Yeni üzerinden daha düsük faizli sözleşmeler yaparak, Yen gelirlerinin kendilerine dönmesini sağlamışlardır. Bu program, “Shogun Lease” olarak bilinmektedir.

Uluslararası finansal kiralama, 1970’lerin sonundan itibaren, ülkelerin sağlamış oldukları vergi avantajları nedeniyle hızla gelişmiştir. Bu uygulama, uluslararası finansal kiralamada çift taraflı vergi avantajı olarak bilinmektedir.

Çift taraflı vergi avantajından, ABD havacılık alanındaki özel bir düzenlemeyle, yolcu taşıyan ticari havayolu şirketleri yararlanmıştır. Finansal kiralama şirketlerinin, ABD için öngörülen vergi avantajlarını, ABD dışına taşımaları, 1984 vergi reformu yasası ile sona ermiştir.

Özellikle, uluslararası finansal kiralama konusunda, vergi avantajları giderek azalmasına rağmen, vergi dışı avantajlar halen devam etmektedir. Finansal kiralama, hukuki düzenlemeler açıklığa kavuştukça, giderek daha fazla yaygınlaşacaktır. Uluslararası leasing, kiracının gümrük muafiyetli yatırım teşvik belgesine sahip olup olmamasına göre ikiye ayrılır”.

 

Gümrük Muafiyetli Uluslararası Kiralama

 

Bilindiği gibi, uluslararası kiralamada, kira anlaşmasının tarafları farklı ülkelerde faaliyet göstermektedir. Yurt içindeki leasing şirketi, bu tür sözleşmelerde malı kiralayan değil, uluslararası muhabir ilişkileri nedeniyle, finansal aracılık hizmeti sağlayan bir kuruluştur. Müşteri, önce yurt içindeki leasing şirketine başvurur. Leasing şirketi, sahip olduğu muhabir şirketler yardımıyla, yatırımcı için en uygun ülkedeki ve en uygun koşulları sağlayacak muhabir şirketle, yatırımcı arasında bir finansman bağlantısı kurmaya çalışır. Bu tür kiralamada, yatırımcı, ödemelerini döviz karşılığı TL. olarak herhangi bir banka aracılığıyla doğrudan muhabir leasing şirketine yapar. Ayrıca, muhabir leasing şirketinin gerekli göreceği teminatı, bu şirkete verir. Uluslararası kiralamada, yıllık asgari kira bedeli 25.000 Dolar karşılığı TL.’sıdır.

Uluslararası kiralamada, yurt içi kiralamaya ek olarak, Hazine Müsteşarlığı ve bir muhabir leasing şirketi de taraf olarak bulunur. Gümrük muafiyetli uluslararası kiralama şu şekilde gerçekleşir:

1. Yatırımcı, satıcı ile “satış sözleşmesi” imzalar.

2. Yatırımcı, yurt içindeki leasing kuruluşuna başvurur. Leasing kuruluşu, başvuruyu inceler ve yurt dışındaki muhabir şirketle bağlantı kurarak, dış finansmanı sağlar. Yatırımcıya bir “teklif” getirir.

3. Muhabir leasing şirketi ve yatırımcı, başvurduğu leasing kuruluşu aracılığıyla “kira sözleşmesi” imzalar.

4. Yatırımcı, kira sözleşmesinin bir kopyasını, tescil için Hazine Müsteşarlığı’na gönderir ve tesċil işlemi yapılır.

5. Yatırımcı, Yatırım Teşvik Belgesi için Hazine Müsteşarlığı’na başvurur. Eğer, daha önce teşvik belgesi alınmışsa, başvuru bu belgenin finansal kiralamaya uygun olarak düzenlenmesi için yapılır.

6. Muhabir leasing şirketinin gerekli gördüğü “teminat” verilir.

7. Yatırımcı, satıcı ile arasındaki “satış sözleşmesi”ni muhabir leasing şirketine devreder.

8. Muhabir leasing şirketi, mal bedelini satıcıya öder ve malın mülkiyetini alır.

9. Mal, satıcı tarafından doğrudan doğruya yatırımcıya teslim edilir.

10.Yatırımcı, kira ödemelerini döviz karşılığı TL.sı olarak herhangi bir bankaya yapar. Banka, transferi gerçekleştirerek, muhabir leasing şirketine döviz olarak ödeme yapar.

11.Kira sözleşmesinin bitiminde, yatırımcı isterse, önceden belirlenen tutar kadar ödeme yaparak, malın mülkiyetine.sahip olabilir.

 

Gümrük Muafiyetsiz Uluslararası Kiralama

Leasing’in önemli avantajlarından biri, Teşvik Belgesi olmayan yatırımların gerçekleştirilmesinde ortaya çıkmaktadır. İthal edilerek satın alınacak bir yatırım malı, daha önce açıklandığı gibi, Gümrük Muafiyetli Uluslararası Kiralama yoluyla kiralanabilir. Hazine Müsteşarlığı’nın vereceği “Tescil” ile tahakkuk edecek gümrük vergisi, kira sözleşmesinin sona ereceği tarihe kadar ertelenir. Başka bir deyişle, kiralanan mal, gümrükten geçici gümrük muafiyet rejimi esaslarına.göre çekilerek, tahakkuk eden gümrük bedeli kadar teminat, gümrük idaresine verilir. Kira süresinin bitiminde, mal, sembolik bir bedel ödenerek satın alınacaksa, malın geçici gümrük muafiyeti rejimi esaslarına göre ithal edildiği tarihte tahakkuk eden gümrük bedeli ödenmelidir. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar veya gümrük tarifelerindeki değişiklikler, ödenecek gümrük vergisini etkilemez. Eğer, kiralanan mal geri verilmişse, malın yurt dışına çıkarıldığı belgelenerek, verilen teminat geri alınabilir. Böylece, yatırım malı için gümrük vergisi ödenmemiş olur.

Gümrük Muafiyetsiz Uluslararası Kiralama şu şekilde gerçekleşir

1. Yatırımcı, satıcı ile “satış sözleşmesi” imzalar.

2. Yatırımcı, leasing şirketine başvurur. Leasing şirketi başvuruyu inceler. Daha sonra, yurt dışındaki muhabir şirketle bağlantı kurarak., dış finansman sağlar ve yatırımcıya bir “teklif” getirir.

3. Muhabir leasing şirketi ve yatırımcı, leasing kuruluşu aracılığıyla “kira sözleşmesi” imzalar.

4. Yatırımcı, kira sözleşmesinin bir kopyasını tescil için Hazine Müsteşarlığı’na iletir ve tescil işlemi yapılır.

5. Muhabir leasing şirketinin gerekli gördüğü “teminat” sağlanır.

6. Yatırımcı, satıcı ile arasındaki “satış sözleşmesi”ni muhabir leasing şirketine devreder.

7. Muhabir leasing şirketi mal bedelini satıcıya öder.

8. Yatırımcı, tahakkuk eden gümrük bedelinin karşılığı teminatı gümrüğe verir ve malı gümrükten çeker.

9. Yatırımcı, kira ödemelerini döviz karşılığı TL. olarak herhangi bir bankaya yapabilir. Banka, transferi gerçekleştirerek muhabir leasing şirketine ödemeyi yapar.

10.Kira sözleşmesinin bitiminde yatırımcı için iki seçenek vardır.

a. Yatırımcı isterse, sembolik bir bedel karşılığı malı satın alır ve malın kiralama yoluyla yurda sokulduğu tarihte tahakkuk eden ve teminata bağlanmış bulunan gümrük bedelini gümrük idaresine

b. Yatırımcı isterse, malı, muhabir leasing şirketine geri verebilir. Bu durumda, malı geri verdiğini gümrüğe bildirerek, daha önce vermiş olduğu teminatı geri alabilir. öder.

Finansal Kiralama Yöntemleri Nelerdir?

Finansal Kiralama (Leasing)

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı
Araç çubuğuna atla