S.S.S

 

-Ticaret nedir?

Ticaret, kar amacı ile mal ve hizmetlerin, para ile ifade edilebilen bütün değerlerin alım ve satım işlerinin tamamı olarak tanımlanabilir…

-E-Commerce (E-Ticaret) Nedir?

e-ticaret(elektronik ticaret) mal ve hizmetlerin elektronik ortamda satın alınması veya satılması işlemidir

-Tedarik Zincirinde karar fazları nelerdir?

Karar fazlarını öğrenmek için tıklayın.

-ERP’nin ana fonksiyonları nelerdir?

Fonksiyonları görmek için tıklayın

-İhracat Rejimi nedir?

Serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışına ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.

-A.TR dolaşım belgesi nedir?

Türkiye veya Toplulukta (AB) serbest dolaşımda bulunan eşyanın Katma Protokolde öngörülen tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, ihracatçı ülke yetkili kuruluşlarınca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgeye denir.