Tedarik Zinciri

Lojistik Konumlandırma Nedir?

Logistics Positioning

 

Lojistik konumlandırma, en düşük maliyetle performans hedeflerine ulaşmak için politikalar sağlama ve tesis, ekipman ve işletim sistemini dağıtma sürecidir.
-Plan ile ilgili yönergeler sağlar
-Her tesiste hangi envanter çeşitleri stoklanır
-Felsefe ve satın alma pratiği vardır.
-Ulaşım nasıl gerçekleştirilecek ve diğer alanlara nasıl entegre edileceğine yardımcı olur.
-Hangi malzeme ve taşıma yöntemleri kullanılması gerektiğine karar verir.
-Sipariş işleme yöntemleri gibi avantajları vardır.

Lojistik Konumlandırma denilince;

Lojistik Çevre Değerlendirmesi
Zamana dayalı Lojistik
Alternatif Lojistik Stratejileri
Stratejik entegrasyon ve Lojistik
Zamana dayalı kontrol teknikleri kavramları bilinmelidir.

Lojistik Çevre Değerlendirmesi

Dış faktörler lojistik performansının esnekliğini sınırlar ve bu nedenle bunları değerlendirmek önemlidir.
Bunlar nelerdir?
-Sektör rekabetçi değerlendirmesi (pazar büyüklüğü, büyüme oranı, kârlılık)
-Coğrafi pazar farklılıkları (bir işletmenin lojistik tesis yapısı doğrudan tüketici ve tedarikçi pazarlarının konumu ile ilgilidir)
-Kanal yapısı – (lojistik özelliklerinin kanal yapısı açısından planlanması gerekir. (Dağıtım, satın alma, tüm ilişkiler)
-Teknoloji değerlendirmesi (bilgisayarlar, vb.)
-Malzeme enerji değerlendirmesi (depolamada enerji tüketimi)
-Ekonomik sosyal projeksiyon (ekonomik faaliyet düzeyi ve baskın sosyal algılardaki değişim. Ulaştırma hizmetlerine yönelik toplam talep, doğrudan gayri safi milli hasıla-yurt içi işgücü maliyeti, yabancı para birimleri ile ilgilidir)
-Hizmet sektörü trendleri (Lojistik operasyonlar kiralık nakliye, depolama ..)
-Düzenleyici yapı (taşımacılık ve Lojistik endüstrisi, çok sayıda mevzuat ve birçok yönetmelik tarafından yönetilmektedir.)

Zamana Dayalı Lojistik

 

Odak noktası, sipariş makbuzundan sipariş teslimine kadar geçen süreyi azaltmaya odaklanmıştır.
-Son derece duyarlı Lojistik, değer katar ve maliyetleri azaltır
-Zamana Dayalı Lojistik iki kavram üzerine kuruludur
-Erteleme
-Sağlamlaştırma

 

Zamana Dayalı Lojistik: Erteleme

Lojistik’in beklenen riskini azaltma stratejisi sunar.
Risk, ürünün nihai üretimine veya dağıtımına olan bağlılığının müşteri siparişi alınana kadar ertelenebileceği dereceye kadar azaltılır.
İki kritik erteleme türü vardır;
-Üretimin ertelenmesi: Standart veya temel ürün, müşteri taahhütleri alınana kadar özelliklerin sonlandırılmasını erteleyerek ölçek ekonomileri elde etmek için üretilir.
-Lojistik / Coğrafi erteleme: Bu tür bir kurulum, doğrudan sevkiyat yeteneklerini kullanarak müşteri gereksinimlerini karşılarken tam üretim ekonomisi sağlar. Farklılaştırılmış ürünleri merkezi bir yerde stoklayarak ve bir müşteri siparişi alındığında hızla yanıt vererek zamanında odaklanır. (örneğin Nike spor ayakkabıları)

Zamana Dayalı Lojistik: Konsolidasyon

Büyük ebatlı gönderilerle ilişkili ulaşım ekonomilerinin korunmasıdır.
Maksimum nakliye konsolidasyonu avantajı elde etmek ve öngörülemeyen talebin etkilerini en aza indirmek için yöneticiler aşağıdaki konsolidasyon yöntemlerini kullanır bunlar;
-Market alanı
-Planlanmış Teslimat
-Toplanmış teslimat

Pazar alanı: Farklı müşterilerin küçük gönderileri teslimat alanına veya bölgeye göre birleştirilir. Dezavantajı, belirli bir alan için günlük yeterli hacim olmayabilir.
Planlı teslimat: Önceden tanımlanmış teslimat planına göre pazarlar için gönderileri sınırlama. Teslimat, bu programa göre garanti edilir.
Havuzlu teslimat: Navlun Iletici, kamu depo, nakliye şirketi-birlikte çoklu nakliyeci için konsolidasyon düzenlemeye yarar.

alternatif lojistik stratejileri

Alternatif Lojistik Stratejileri

 

Tüm müşterilere hizmet verebilecek en iyi tek yol yoktur
+Yapısal ayırım
-Pazarlama ve Lojistik
-Uygulamada ayırma
+Lojistik İşletme düzenlemeleri
-Düzleştirilmiş Yapı
-Doğrudan Sistemler
-Esnek Sistemler
-Acil Esnek Yapı
-Rutin esnek yapı

Stratejik Entegrasyon ve Lojistik

Lojistik fonksiyonunun malzeme ve tedarikçilerle entegrasyonu, maksimum sinerji sağlamak için önemlidir.
Sonuç, zaman odaklı ilkeleri müşteri odaklı gereksinimlere dayalı olarak kaynak verimli bir biçimde uygulayan bir dizi senkronize özelliktir.

Arz Odaklı Teknikler

  • Tam Zamanında (JIT) (Kanban)
  • İhtiyaç Planlaması (RP)
  • Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP)
  • Dağıtım İhtiyaç Planlaması (DRP)

 

Talep Odaklı Teknikler

  • Kural Tabanlı Yeniden Sipariş Noktası (ROP) – Yeniden sipariş noktası (ROP), söz konusu envanter stokunu yenilemek üzere bir işlemi tetikleyen envanter düzeyidir. Yeniden sipariş noktasının temel formülü, bir envanter öğesinin ortalama günlük kullanım oranını, yenilemek için gün cinsinden teslim süresi ile çarpmaktır.
  • Hızlı Yanıt (QR) – Hızlı yanıt, üreticilerin veya perakendecilerin rafları veya montaj hatları için envanter ihtiyaçlarını neredeyse gerçek zamanlı olarak iletmelerini sağlayan bir yöntemdir.
  • Sürekli Yenileme (CR) (veya Tedarikçi Tarafından Yönetilen Envanter (VMI)) – bir tür iş modeli. Müşteri yerinde olmayan satıcı, satıcının müşteri sitesinde envanteri vardır ve eldeki envanteri düzenli olarak gözden geçirir (uzaktan veya fiziksel olarak) ve satıcı gerekli gördüğü zaman envanteri geri yükler.
  •  Otomatik İkmal (AR) – Envanter seviyelerini ve teslim sürelerini analiz eden ve tahmini satış ihtiyaçlarını karşılamak için stokları yeniden sipariş eden bilgisayarlı bir sistemdir.

Lojistik Yönetimi

-Organizasyon
-Planlama, Maliyetleme ve Fiyatlandırma
-Performans Ölçümü ve Raporlaması

Üç temel kurumsal tasarım türü şunları içerir:
-Hiyerarşik (fonksiyonel)
-Matris
-Ağ

 

-Alaka Düzeyi: Mevcut ve ortaya çıkan müşteri ihtiyaçlarını karşılamayı ifade eder. Kilit müşterilerle karşılıklı faydalı ilişkiler geliştirerek kolaylaştırılmıştır.
-Duyarlılık : Bir kuruluşun benzersiz veya planlanmamış müşteri isteklerini ne ölçüde karşılayabileceğini yansıtır.
-Esneklik : Bir kuruluşun beklenmedik operasyonel durumları ele alma yeteneğidir. Geri dönüşü olmayan bir eylem tarzına erken bağlılıktan kaçınmayı öngörür.

lojistikte yönetim sorunları

Lojistikte Yönetim Sorunları

Verimlilik
-İşçi Verimliliği: Depolama ve nakliye büyük ölçüde insan emeğine bağlıdır
-Varlık Verimliliği: Alan kullanımı, Aşırı kapasite, Kullanılmayan kullanılabilir alan
Kalite
-Lojistik hizmet kalitesi – Bir firmanın ürün, malzeme ve hizmetleri hatasız ve hatasız müşteriye teslim etme yeteneği ile ilgilidir.
Risk
Sürdürülebilirlik
Karmaşa
Ağ karmaşıklığı -Artan düğüm sayısı ve lojistik sistemlerindeki bağlantılardaki ilgili değişiklikler
Süreç karmaşıklığı – süreçlerin geliştirilmesi, zaman içinde süreçlere eklemeler ve değişiklikler ve / veya süreç gereksinimlerinin değiştirilmesi
Aralık karmaşıklığı – artan ürün sayısı

 

Planlama

-Operasyon Planlaması
-Performans hedefleri
-Bütçeleme
-Nihai Faaliyet Planları
-İşletim Planı Değişikliği

Maliyet

-Toplam Maliyet Analizi
-Lojistik Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
Maliyet Tespiti
Maliyet Zaman Aralığı
Maliyet Biçimlendirme
-Toplam Maliyet Sunumu
-Dış Kaynak Kullanımı
-Maliyet Geliri Analizi

 

Toplam lojistik maliyetleri; nakliye ve depolama maliyetlerinin yanı sıra envanter taşıma, yönetim ve sipariş işleme maliyetlerini de içeren lojistik ile ilgili tüm maliyetleri göz önünde bulundurur.

Nakliye maliyetleri: Ürünlerin veya varlıkların farklı bir yere taşınmasıyla ilgili masraflar; bunlar genellikle tüketicilere aktarılır

Depolama maliyetleri: Dört Depo Maliyeti Kategorisi
Elleçleme maliyetleri: Ürünün depo içinde veya dışında taşınmasıyla ilgili tüm masraflar elleçleme maliyet merkezine dahil edilmelidir.
Depolama maliyetleri: Depolama giderleri “kalan mallar” ile ilişkili maliyetlerdir.
İşletme yönetim maliyeti: Bu masraflar dağıtım merkezinin işletilmesini desteklemek için tahakkuk eder
Genel yönetim giderleri

Stok taşıma maliyetleri: Malların stokta tutulması maliyeti.

Sipariş işleme maliyetleri: Siparişin işlenmesi, envanter tahsisi, iç veya dış tedarikçiden sipariş verilmesi, sevkıyatın programlanması, sipariş durumunun raporlanması ve sevkıyatın başlatılması için maliyetleri içerir.

Yönetim maliyetleri: Bir programın, politikanın veya ticari faaliyetin yönetimi ve yönetimi ile ilgili giderler.

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı
Araç çubuğuna atla