Konşimento ( Bill of Lading ) nedir ?

0
518

Konşimento

Konşimento Nedir?

Bir konşimento, nasıl adlandırılmış olursa olsun,

i. taşımacının ismini göstermeli ve,

-taşımacı veya taşımacı adına ismi belirtilen bir acente tarafından,veya

-kaptan veya kaptan adına ismi belirtilen bir acente tarafından,

imzalanmalıdır.

Taşımacı, kaptan veya acente tarafından atılan herhangi bir imza taşımacıya, kaptana veya acenteye ait imza olarak tanımlanmalıdır.

Bir acente tarafından atılan herhangi bir imza o acentenin taşımacı veya kaptan adına imza attığını belirtmelidir.

ii.malların akreditifte belirtilen yükleme limanında ismi belirtilen bir gemiye yüklendiğini belirtmelidir. Bu eylem,

– matbu bir kayıtla gösterilebilir, veya

-malların gemiye yüklendiği tarihi belirten bir yükleme kaydıyla (on board notation) gösterilebilir.

Konşimento yükleme tarihini belirten bir yükleme kaydı içermediği sürece belgenin düzenlenme tarihi yükleme tarihi olarak alınacaktır.

Yükleme kaydı varsa bu kayıtta belirtilen tarih yükleme tarihi olarak alınacaktır. Konşimento geminin ismiyle ilgili olarak “intended vessel” veya benzer nitelikteki bir ifadeyi içerdiği takdirde yükleme tarihini ve yüklemenin fiilen yapıldığı geminin ismini belirten bir yükleme kaydının bulunması gerekir.

iii. akreditifte belirtilen yükleme limanından akreditifte belirtilen boşaltma limanına yapılan sevkiyatı göstermelidir.

konşimento örneği
konşimento örneği

 

 

Konşimento akreditifte belirtilen yükleme limanını yükleme limanı olarak göstermediği veya yükleme limanıyla ilgili olarak “intended” veya benzer nitelikteki bir kaydı içerdiği takdirde akreditifte belirtilen yükleme limanını, yükleme tarihini ve geminin ismini belirten bir yükleme kaydının bulunması gerekir. Bu hüküm ismi belirtilen bir gemiye yükleme (loading on board / shipment) yapıldığının konişmentoda matbu yazıyla belirtilmiş olması halinde dahi uygulanır.

iv. tek asıl (orijinal) konşimento olmalı veya birden fazla orijinal düzenlenmişse konşimentoda belirtildiği gibi tam takım olmalıdır.

v. taşıma şartlarını içermeli veya taşıma şartlarını içeren başka bir kaynağa ilgili kurmalıdır (kısa form veya arkası boş konşimento). Taşıma şartlarının içeriği incelenmeyecektir.

vi. bir charter party’ye tabi olduğuna ilişkin hiçbir kayıt/belirti içermemelidir.

 

b. Bu Maddenin amaçlarına yönelik olarak aktarma, akreditifte belirtilen yükleme limanından akreditifte belirtilen boşaltma limanına yapılan taşıma sırasında bir gemiden boşaltma yapmak ve diğer bir gemiye tekrar yükleme yapmak anlamına gelir.

 

c. i.Taşımanın tamamının tek ve aynı konşimento kapsamında olması kaydıyla bir konşimento malların aktarma konusu yapıla- cağını veya yapılabileceğini belirtebilir. 

ii. Akreditif aktarmayı yasaklasa bile konşimento malların bir konteynerde, treylerde veya LASH mavnasında sevkedildiğini kanıtladığı takdirde aktarma yapılacağını veya yapılabileceğini belirten bir konşimento kabul edilir.

d.Bir konşimentoda taşımacının aktarma yapma hakkını saklı tuttuğunu belirten ibareler dikkate alınmayacaktır.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here