İthalatçı vasfına sahip olabilmek için neler gerekli?

0
323

İthalat yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ve istisnalar haricinde, VUK hükümleri uyarınca vergi numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişilerin ortaklıkları ithalat işlemlerini yürütebilir.

  1. Tacirlik sıfatının kazanılması,
  2. İlgili ithalatçı birliği’ne üye olunması,
  3. Vergi dairesinden mükellef kaydının alınması,

– Özel anlaşmalarla yapılan ithalatta,

– Fuar ve sergilerde perakende satışına izin verilen malların ithalatında,

– Kitap ve diğer yayınların ithalatında, vergi mükellefi olmak veya mükellef yazısı alınmasına gerek yoktur.

  1. Mükellef yazısının ve şirket belgelerinin gümrüklere bildirimi zorunludur.

Kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği; insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması veya sınaî ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan önlemlerin kapsamı dışındaki malların ithali serbesttir.

İthalatı kanunlarla belirli kurum ve kuruluşlara bırakılmış maddelerin ithali ancak, bu kurum ve kuruluşlar tarafından yapılabilir.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here