İthalat

İtthalat İşlemleri

İTHALAT İŞLEMLERİ

İthalat işlemleri 13 Mayıs 2003 tarih ve 2003/YB-42 sayılı genelgede yayınlanan Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatının ithalata ilişkin hükümlerinin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller hakkındaki T.C.M.B. İdare Merkezi’nin değişir sayfalı talimatı doğrultusunda yürütülmektedir.

İthalat: İthalatı serbest olan bir malın ithalat ve gümrük mevzuatına uygun olarak ithalatının yapılması, ithalat bedelinin ise kambiyo mevzuatına göre transfer edilmesi işlemine denir.

 Tablo:  Uluslararası Standart Sanayi Sınıflamasına Göre Yıllık İthalat  (ABD $ Bin)

İthalat 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Tarım, Ormancılık 2.123 1.409 1.703 2.535 2.757 2.801 2.902 4.640 6.392 4.594 6.457 8.895
Balıkçılık 2 1 1 2 8 24 33 31 41 31 33 49
Madencilik ve Taş ocak 7.097 6.577 7.192 9.021 10.981 16.321 22.034 25.311 35.650 20.625 25.933 37.331
İmalat Sanayi 44.200 32.686 41.383 55.690 80.448 94.208 110.379 133.879 150.249 111.031 145.367 183.927
Diğerleri 1.081 726 1.275 2.092 3.346 3.419 4.229 6.126 9.628 4.648 7.755 10.636
Genel Toplam 54.503 41.399 51.554 69.340 97.540 116.774 139.576 169.987 201.960 140.928 185.544 240.838

 

“31.12.2005 tarih ve 22510 numaralı Resmi Gazete’de yayınlanan ithalat rejimi kararına göre; “kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği; insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması veya sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan önlemlerin kapsamı dışındaki malların ithali serbesttir.”

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı
Araç çubuğuna atla