ihracatta başlıca Devlet Yardımları

ihracatta başlıca Devlet Yardımları

 

İhracatı destekleyici başlıca faaliyetler arasında kredi ve sigorta desteği, dış pazarlara ilişkin bilgi sunumu, ticari sergi ve fuarlar düzenleme, ticari faaliyetlere sponsorluk yapma ve aktif olarak yer alma, işletmelere özgü ticari raporlar hazırlama, ticari bir anlaşmaya taraf ya da arabulucu olma gibi destek ve teşvikler yer almaktadır.

Türkiye’de devlet desteği uygulamaları, 27.12.1994 tarihli ve 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı kapsamında, prensip olarak gelişmiş ve batılı ülkelerin uygulamalarına paralel bir şekilde ve “bir faaliyetin yapılması” şartına bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. İhracata yönelik devlet yardımları kapsamında uygulanmakta olan destekler şu şekilde özetlenebilir:

 TEBLİĞ ADI

Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ

>> Daha fazla bilgi görmek için yazımıza gidin <<

Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
>> Daha fazla bilgi görmek için yazımıza gidin <<
Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Yardımına İlişkin Tebliğ
>> Daha fazla bilgi görmek için yazımıza gidin <<
İstihdam Yardımı Hakkında Tebliğ
>> Daha fazla bilgi görmek için yazımıza gidin <<
Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ,
>> Daha fazla bilgi görmek için yazımıza gidin <<
Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
>> Daha fazla bilgi görmek için yazımıza gidin <<
Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
>> Daha fazla bilgi görmek için yazımıza gidin <<
Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Hakkında Tebliğ
>> Daha fazla bilgi görmek için yazımıza gidin <<
Eğitim ve Danışmanlık Yardımı Hakkında Tebliğ
>> Daha fazla bilgi görmek için yazımıza gidin <<

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *