İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Yer Alan Tanımlar

0
203

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)
Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)
Üretici Dernekleri (ÜD)
Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ)
Üretici Birliği
KÖY
Büyük Ölçekli Firmalar
Sanayi Kuruluşları
Marka

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Yer Alan Tanımlar

Bir ila iki yüz arasında işçi istihdam ettiği, bağlı olduğu meslek kuruluşunca tevsik edilen, –

-Gerçek usulde defter tutan,

-İmalat sanayi sektöründe faaliyette bulunan,

-Arsa ve bina hariç, mevcut sabit sermaye tutarı, bilânço net değeri itibariyle 2 milyon ABD Doları karşılığı TL’yi aşmayan firmalardır.

Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ): Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından SDŞ statüsü verilen şirketlerdir.

Üretici Dernekleri (ÜD): Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurdukları derneklerdir.

Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ): DTM tarafından DTSŞ statüsü verilmiş şirketler,

Üretici Birliği: Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurduğu birliklerdir.

KÖY: Kalkınmada öncelikli yöreler,

Büyük Ölçekli Firmalar: KOBİ’ler dışında kalan firmalar

Sanayi Kuruluşları: Tüm sanayi kuruluşları ile yazılım geliştirmeye yönelik üretken hizmet alanında faaliyet gösteren kuruluşlardır.

Marka: 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here