Gümrük Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Gümrük Vergisi

  • Gümrük Vergisi ithalatta ve ihracatta Gümrük tarafından alınan bir vergi türüdür.
  • Gümrük Vergisi her ürüne göre değişiklik gösterir. Hangi üründen ne kadar Gümrük Vergisi alınacağı ürünün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu’na (GTİP) göre belirlenir.
  • Gümrük Vergisi aynı zamanda bir vergi grubunun adıdır.
  • Gümrük Vergisi adı ile direk bir vergi çeşidi olduğu gibi ithalat işlemlerinde alınan ;*İlave Gümrük Vergisi, *Ek Mali Yükümlülük, *Dampinge Karşı Alınan Vergi (ani-damping) , gibi vergilerde Gümrük Vergisi tanımı içerisinde yer almaktadır.

 Gümrük Vergisi Nasıl Hesaplanır?

  • Gümrük Vergisi birkaç farklı parametrenin bir araya gelmesiyle hesaplanır.
  • Gümrük Vergisi,   Gümrük Vergisi Matrahı üzerinden,  GTİP cetveli vediğer  mevzuatta belirtilen oranlar esas alınarak  ödenir.
  • Vergi kanunlarına göre; vergi konusu, verginin hesaplanmasına esas olan değer veya miktarına vergi matrahı denilmektedir. Advalorem, spesifik, karma vergilendirme sistemi üzerinden hesaplanabilir.
  • İthal eşyasının gümrük kıymeti, eşyanın satış bedelidir.
  • Satış bedeli, Türkiye’ye ihraç amacıyla yapılan satışta yönetmelik hükümlerine göre gümrük kıymeti belirlenirken,ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına belirtilen ilaveler yapılır ve ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatından ayırd edilebilmeleri koşuluyla belirtileni giderler gümrük kıymetine dahil edilmez. Bu kurallara uygun olarak gerekli düzeltmelerin de yapıldığı, fiilen ödenen veya ödenecek fiyattır.
  • Kanun’da ayrıca eşyanın ağırlığına ve kaplarına dair spesifik, miktar esaslı vergilendirmeye de yer verilmiştir.

Gümrük vergisi hesaplanması hakkında daha fazla bilgi için yazımıza göz atabilirsiniz

GÜMRÜK VERGİSİ HESAPLAMA ÖRNEKLERİ İÇİN ; Gümrük Vergileri

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *