Forfaiting’in İhracatçıya Sağladığı Yararlar

Forfaiting’in İhracatçıya Sağladığı Yararlar

 • Bilançosunu “tahsildeki alacaklar” bölümünden kurtarır. Zira alacaklar nakde dönüşür. Böylece Forfaiting bilanço dışı bir işlem olur.
 •  Likiditesi artar. 
 • Yukarıdaki iki husus nedeniyle satıcının kredi değerliliği ve kredi alabilme kapasitesi artar.
 • Kendisine rücu edilmeden (“without recourse”) finansman sağlar.
 • Bankası nezdindeki kredi limitleri etkilenmez. Başka işlemler için boş kredi limiti kalır.
 • İskonto faiz oranı sabit olduğundan faiz oranı riski yoktur.
 • Alıcısına tanıdığı vadeli satıştan dolayı herhangi bir tahsil ve takip sorunu ile bunlara ait masraf yoktur.
 • Finansman maliyetini önceden ve kesinlikle bildiğinden ticari sözleşmeyi daha sağlıklı yapar.
 • Gerçekleştirdiği Forfaiting işlemi, alıcısına gerekiyorsa ödemesiz süre dâhil % 100 finansman paketi teklif etmesini sağlar. Böylece pazarlama ve rekabet etme gücü artar.
 • İhracat kredi sigortasına gerek yoktur. Alacaklarını takip ve tahsil etmek için masraf yapmaz.
 • Finansman, ticari sözleşmenin kendine özgü gereksinimlerine göre düzenlenebilir veya adapte edilebilir.
 • İşlemin yapılıp yapılmayacağı kısa zamanda belli olur. Forfaiter’ın karar verme süresi birkaç saati geçmez.

 

 

Faktoring ve Forfaiting Arasındaki Temel Farklar Nelerdir?

Forfaiting Nedir?

Forfaiter’ın Taahhüt Mektup Örneği (Commitment Letter)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *