Finansal Kiralama Yöntemleri Nelerdir?

0
264

Finansal Kiralama Yöntemleri Nelerdir?

Kiralama, genel olarak, yurt içi kiralama ve uluslararası kiralama olmak üzere ikiye ayrılır. Kiralamanın “yurt içi” ya da “uluslararası” olması, kiralanan malın ithal edilip edilmediğine göre değil, sözleşmeye taraf olanların, yurt içinde olup olmadığına bağlıdır. Başka bir deyişle, bir mal, yurt içinde faaliyet gösteren leasing şirketi tarafından kiralanıyorsa, ister Türkiye’de üretilmiş, isterse ithal edilmiş olsun, yurt içi kiralamadır. Öte yandan, eğer kiralayan şirket, yurt dışında faaliyet gösteriyorsa ve Türkiye’deki bir leasing şirketi, kiralama işlemine aracılık yapıyorsa, uluslararası kiralamadan söz edilir.

1)Yurt İçi Kiralama

2)Uluslararası Kiralama(TIKLAYIN)

2.A)Gümrük Muafiyetli Uluslararası Kiralama

2B)Gümrük Muafiyetsiz Uluslararası Kiralama

 

1)Yurt İçi Kiralama

 

Yurt içi leasing, uygulamada, kiralanan malın ithal edilmiş olup olmamasına göre ikiye ayrılabilir

 a. İthalatsız yurt içi kiralama,
b. İthalatlı yurt içi kiralama.

a.1) İthalatsız Yurt içi Kiralama

Yurt içi kiralamanın bu türünde, genellikle 4 taraf vardır.

1. Yatırımcı,

2. Leasing kuruluşu,

3. Türkiye’de faaliyet gösteren satıcı,

4. Leasing kuruluşunun ön gördüğü durumlarda teminat kurumudur., 

Teminat, leasing kuruluşunun yatırımcının mali durumunu incelenmesi sonucunda gerek duyulan bir güvencedir. Bazen, yatırımın sadece belirli bir bölümü için teminat istenebilir. İthalatsız yurt içi kiralama aşağıdaki şekilde gösterilebilir.

 

1. Kiracı, yatırım malını seçerek, satıcı ile fıyat ve teslim şartlarinı ren bir “satış sözleşmesi” imzalar.

2. Yatırımcı, bir leasing kuruluşuna başvurur. Leasing kuruluşu. yatırımcının mali durumunu, yatırımın fizibilitesini, yatırım malının teknolojik durumunu, yatırım malının ekonomik ömrünü ve kira süresi sonunda satılabilirliğini inceler. Bu inceleme sonunda, olumlu bir sonuca varılırsa, yatırımcıya bir “teklif” verilir.

3. Leasing kuruluşu ve yatırımcı, üzerinde anlaştıkları koşullarla, nakit akışına en uygun ödeme planı dahilinde bir “kira sözleşmesi” imzalar.

4. Leasing kuruluşunun gerekli gördüğü durumlarda “teminat” verilir.

5. Leasing kuruluşu mal bedelini satıcıya öder.

6. Mal yatırımcıya teslim edilir.

7. Yatırımcı, “kira sözleşmesi”nde öngörülen süre boyunca “kira ödemelerini” gerçekleştirir. Bu süre boyunca, malın bakım, onarım ve sigorta giderleri yatırımcıya aittir.

 8. Kira süresi sonunda yatırımcı şu üç seçenekten birini tercih edebilir.

a. Önceden belirlenen bir ödeme karşılığında mala sahip olmak,

b.Malı geri vererek,kira sözleşmesini sona edirmek,

c.Kira sözleşmesini daha düşük ödemelerle uzatmak.

Yatırımcı,mala sahip olmak isterse,leasing şirketine daha önce kararlaştırılan bir ödeme yapar ve malın mülkiyetine sahip olur.Bu ödeme,genellikle,parasal olarak sembolik bir ödemedir.

 

İthalatsız Yurt içi Kiralama

a.2) İthalatlı Yurt içi Kiralama

İthalatlı yurt içi kiralama yöntemi, esas itibari ile önceki yönteme benzemektedir. En önemli fark, malı sağlayan “satıcı”nın yurt dışında olmasıdır. Eğer “yatırımcı”nın teşvik belgesinde Gümrük Muafiyeti ve Yatırım İndirimi gibi teşvikleri varsa, leasing şirketi ve yatırımcı, Hazine Müsteşarlığına başvurarak, bu belgenin leasing şirketine devredilmesini sağlar. Leasing şirketi, bu belgeyi malın gümrükten çekilmesinde kullanır ve yatırım indirimi yoluyla sağladığı avantajı, daha düşük kira ödemeleri şeklinde yatırımcıya yansıtır.

1. Yatırımcı, yatırım malını seçerek, satıcı ile bir satış sözleşmesi yapar.

2. Yatırımcı bir leasing şirketine başvurur. Leasing şirketi, yatırımcının mali durumunu, yatırımın fizibilitesini, yatırım malının teknolojik durumunu, yatırım malının ekonomik ömrünü ve kira süresi sonunda satılabilirliğini inceler ve yatırımcıya en kısa süre içinde bir teklif verir.

3. Nakit akışına en uygun ödeme planı dahilinde “kira sözleşmesi” imzalanır.

4. Leasing şirketinin gerekli gördüğü durumlarda “teminat” verilir.

5. Leasing şirketi ve yatırımcı, kira sözleşmesi ile Hazine Müsteşarlığına başvurur

6. Hazine Müsteşarlığı yatırımcıya ait “gümrük muafiyetli ve yatırım indirimli” Teşvik Belgesi’ni leasing șirketine devreder.

7. Leasing şirketi, mal bedelini satıcıya öder.

8. Leasing şirketi, Gümrük Muafiyetli “Teşvik Belgesi’ni ibraz ederek malı gümrükten çeker.

9. Mal yatırımcıya teslim edilir.

10.Yatırımcı, “kira sözleşmesi”nde öngörülen süre boyunca, “kira” ödemelerini gerçekleştirir. Bu süre boyunca, malın bakımı, onarımı ve sigorta giderleri yatırımcıya aittir.

11.Kira süresinin sonunda yatırımcı şu üç seçenekten birini tercih edebilir.

a. Önceden belirlenen bir ödeme karşılığı mala sahip olabilir.

b. Malı geri vererek “kira sözleşmesi”ni sona erdirebilir. Eğer, yatırımcı, kiraladığı mala sahip olmak isterse, leasing şirketine önceden kararlaştırılan ödemeyi yapar ve malın mülkiyetine sahip olur.

c. Kira sözleşmesini daha düşük ödemelerle uzatabilir.

İthalatlı Yurt içi Kiralama

Uluslararası Kiralama (Uluslararası Leasing) Yazımıza Devam etmek için TIKLAYIN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here