Finansal Kiralama (Leasing)

0
153

Finansal Kiralama (Leasing)

Lessor ve Lesse Nedir? ( Kiralayan ve kiracı nedir? )

 

Türkiye’de leasing kelimesi karşılığı olarak, kiralama, teçhizat kiralama kredisi, finansal kiralama gibi kavramlar kullanılmaktadır. Ancak, bu kavramların ingilizce “leasing” kavramının tam olarak karşılığını vermediği bir gerçek- tir. Bu nedenle, Türkçe’de yazılmış bir çok çalışmada, finansal kiralama kavramı yerine, leasing kelimesi kullanılmaktadır. Çünkü, leasing, günümüzde, kira veya ürün kiralamasından çok farklı bir anlamda kullanılmaktadır. Bu nedenle, Avrupa ülkelerinin bir çoğu, kendi dillerine has bir karşılık bulma yerine “leasing” kelimesini kullanmayı tercih etmektedir

İngilizce “leasing” sözcüğü, bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi kullanılmakta, bazı ülkelerde ise, bu işlemi yansıtacak sözcüklere yer verilmektedir. Örneğin, Fransa’da uzunca bir süre, leasing karşılığı “ceredit-bail” deyimi kullanılmış, ancak, bu deyimin finansal leasinglerin çok özel bir türünü yansıt- ması ve amaca uygun olmaması nedeniyle, son zamanlarda “location financiere” deyimine yer verilmeye başlanmıştır.

Leasing veya finansal kiralamanın, uygulamada karşılaşılan tüm tür ve şekillerini içine alacak bir tanımının yapılması zordur. Bu nedenle, leasing tanımları genellikle finansman kiralamasının özelliklerini yansıtmaktadır.

Finansal kiralama tanımları içerisinde, en açık tanım olarak, Avrupa Leasing Birliği’nin tanımı alınabilir. Bu tanıma göre; “Finansal kiralama, belirli bir süre için kiralayan (lessor) ve kiracı (lessee) arasında imzalanan ve üreticiden kiracı tarafından seçilip, kiralayan tarafından satın alınan bir malın, mülkiyetini kiralayanda, kullanımını ise kiracıda bırakan bir sözleşme olup, malın kullanımı belirli bir kira ödemesi karşılığında kiracıya bırakılmaktadır.

 

Finansal Kiralama Kanunu’muzun 4. maddesinde yer alan tanım ise şöyledir: “Finansal kiralama, kiralayanın, kiracının talebi üzerine, üçüncü kişiden satın aldığı veya başka şekilde temin ettiği bir malın, zilyedliğini, her türlü faydayı sağlamak üzere ve belli bir süre feshedilmemek şartıyla, bedeli karşılığında kiracıya bırakılmasını öngören bir sözleşmedir”. Bu tanım, Avrupa Leasing Birliği (ELA)’nın tanımına oldukça yakın olup, yalnızca “belli bir süre feshedilmeme şartını ek olarak içermektedir. “Belli bir süre feshedilmeme şartı” ve Kanunun 1. maddesinde “finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemek” şeklinde amacın belirtilmesi, sözleşme süresi içinde feshedilebilen ve kısa süreli olan faaliyet kiralamalarının kanun kapsamına alınmadığını göstermektedir. Başka bir deyişle, bu tanımla, üç taraftın yer aldığı finansal leasing işlemi anlatılmaktadır.

 

Bilindiği gibi, finansal kiralama, geleneksel finansman seçeneklerine göre yeni bir yöntemdir. Finansal kiralama, orta vadeli yatırım kredisi, kira, taksitli satış gibi üç değişik işlemin birleşmesinden oluşan ve bunlardan farklı bir nitelik gösteren, kendine özgü bir işlemdir. Türkiye’de benimsenen şekliyle, orta vadeli kredi kullanımına çok yakın finansman yöntemi olarak kabul edilebilir”. Enflasyon ve büyüme, işletmelerin sermaye gereksinimlerini her geçen gün arttırmaktadır. Öte yandan, sermayenin sabit varlıklara bağlı kalması ve kıt olması, işletmeleri finansman ve likidite güçlüğüne itmektedir. Bir işletmenin, yaşamını ve gelişimini sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu fonları; tümüyle öz kaynaklardan karşılaması hem zor hem de ekonomik değildir. Bu nedenle, işletme varlıklarının orta ve uzun vadeli yabancı fonlarla finanse edilmesi söz konusudur. Amaç, sabit varlıklara yatırım yapmak olduğuna göre, işletme, satın almak veya kiralamak alternatiflerinden biri ile amacına ulaşabilir

 

Finansal Kiralama Yöntemleri Nelerdir? YAZIYA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here