FCA Teslim Şekli (Free Carrier)

FCA Teslim şekli, seçilen taşıma türü ne olursa olsun, birden çok taşıma türünün öz konusu olması hali de dahil olmak üzere kullanılabilir. “Taşıcıya Masrafsız” taşıma şekli, satıcının malları, satıcının işyerinde veya belirlenen başka bir yerde, alıcı tarafında tayin edilen taşıyıcıya veya başka bir kişiye teslim etmesini ifade eder.

Tarafların, belirlenen teslim yerindeki ilgili noktayı mümkün olduğunca açık bir şekilde belirlemesi önerilir. FCA Teslim şeklinde hasar alıcıya geçer.

 

FCA Teslim şeklinde eğer tarafların teslimin satıcının işyerinde gerçekleştirilmesini amaçlıyorsa, bu işyerinin adresini belirlenen teslim yeri olarak tanımlamalıdır.

FCA Teslim şeklinin kuralında, satıcının malların ihracat gümrüklemesini tamamlamasını gerektirir. Ancak, satıcının malların ithalat için gümrüklenmesini, ithalat harçlarının ödenmesi ve ithalat için gerekli gümrük formalitelerinin takibine ilişkin herhangi bir yükümlülüğü yoktur.

 

FCA Teslim Şeklinde Hasar ve Masraflar

FCA Teslim şeklinde ; satıcı, hasarı ve masrafları kendisine ait olmak üzere, malların ihracı için gerekli her türlü ihraç izni veya diğer resmi izni almalıdır ve malların ihracı için gerekli gümrük işlemlerini tamamlamalıdır.

Alıcı ise, hasar ve masrafları kendisine ait olmak üzere, her türlü ithal iznini veya diğer resmi izni almak veya diğer resmi izni almak ve malların ithali veya başka bir ülkeden transit geçişi için tüm gümrük işlemlerini tamamlamak alıcıya aittir.

 

FCA Teslim şeklinde taşıma ve sigorta sözleşmesi

 

Taşıma sözleşmesi satıcının alıcıya karşı taşıma sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur, ancak taşıma sözleşmesi; alıcı, malların belirtilen yerden taşınması için masrafları kendine ait olmak üzere taşıma sözleşmesi yapmalıdır.

Sigorta sözleşmesinde ise satıcının alıcıya karşı sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. Alıcı ise sigorta sözleşmesinde alıcının satıcıya karşı sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yine yoktur.

 

FCA Teslim Şekli (Free Carrier) ile ilgili sorularınızı aşağıda bulunan yorumlar kısmından bizlere sorabilirsiniz. Yorumlarınız maksimum 6 saat içerisinde cevaplanmaktadır.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *