E-ticaretin Gelişimi

0
213

E-Ticaretin Gelişimi

E-ticaret faaliyetleri genel olarak internet kullanımının gelişmesi ile paralel gelişim
göstermiş olup bu faaliyetler 1990’lı yılların ortalarında daha çok teknoloji şirketleri, finans kurumları ve
büyük ölçekli şirketler arasındaki işlemlerde görülebilmekteydi.

İnternet kullanımın yaygınlaşması ve gündelik hayata daha fazla girmeye başlaması pek çok konuda olduğu
gibi ticari hayatta da birtakım gelişmelere neden olmuştur.

E-ticaret; klasik ticari faaliyetlerin tamamen dışında ve bu faaliyetlerden bağımsız bir kavram olarak değil,
geleneksel ticaretin, gelişen teknolojik imkânlardan yararlanılarak daha kolay yapılabilmesi ve mal ve
hizmetlerin küresel çapta tanıtılıp pazarlanabilmesi olarak düşünülmelidir. Özellikle son yıllarda bilgi
teknolojlerinde meydana gelen hızlı gelişmelere ilave olarak, teknolojik araçların toplumun hemen hemen
tüm kesimlerince kullanılmaya başlaması le e-ticaretin önem çok daha fazla artış göstermiştir.

Elektronik ortamda gerçekleştirilmesi nedeniyle 1992 yılında Merkez Bankası le bankalar arasında
uygulanmaya başlayan Elektronik Fon Transfer (EFT) işlemler Türkiye’deki ilk e-ticaret uygulamaları
olarak tanımlanabilir. 2018 yılı verilerine göre ise Türkiye’de e-ticaret işlem hacminin 60 milyar Türk
Lirasına ulaşması e-ticaretin gelşimin ortaya koymaktadır. Önümüzdeki 2 yıl içinde dünya genelindeki eticaret işlem hacminin se 5 trilyon dolara yaklaşması beklenmektedir.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here