Dış Ticarette Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi Yardımı

0
109

Resmi Gazete Tarihi: 23.03.2001
Tebliğ Numarası      : 2001/4

Amaç:
Yurtdışındaki
fuar ve sergilere katılımın artırılmasıdır.

Kimler Yararlanabilir: Üretici firmalar, pazarlamacı firmalar,
organizatör firmalar yararlanmaktadır.

Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri’dir.

Desteklenen Faaliyetler – Bireysel düzeyde gerçekleştirilen fuar katılımları,

Milli düzeyde gerçekleştirilen fuar katılımları,

Organizatörün desteklenmesi,

Ürün gruplarına göre destekler.

Başvuru Süresi: Fuar bitimini takiben 6 aydır.

Sağlanan Destekler

Yurt dışı fuar organizasyonunu düzenlemek
üzere Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatöre katılımcı tarafından ödenecek
katılım bedelinin %50’si katılımcıya ödenmektedir. Destek tutarı;

 -Yurt dışı fuarın genel nitelikli Milli Katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde 10.000 ABD Dolarına,

 -Sektörel nitelikli Milli Katılım veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise 15.000 ABD Dolarına kadardır.

 Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel iştirak gerçekleştirilmesi durumunda;

 -Sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, katılımcının ödeyeceği boş stant kirasının ve nakliye harcamalarının % 50’si, 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere,

 Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel iştirak gerçekleştiren katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda, boş stand kirasının tamamı ve nakliye harcamalarının % 75’i, 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere, desteklenmektedir.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here