Dış Ticarette Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği

0
205

DIŞ TİCARETTE PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA DESTEĞİ

 

Tebliğ Numarası          2006/6 sayılı Tebliğ
Yetkili Kuruluş Dış Ticaret Müsteşarlığı
Başvuru Mercii       İGEME ve İhracatçı Birlikleri
Kimler Yararlanabilir Türkiye’de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe iştigal eden şirketler

Desteğin Kapsamı

  Ürünleri ve/veya sektörleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen pazar araştırması projelerine ilişkin giderleri, şirketler için %70, Sektörel Dış Ticaret Şirketler için % 80 oranında ve proje başına en fazla 10.000 ABD Doları,

  Yurt dışına yönelik pazarlama stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen pazar araştırması hizmeti veren kurum ve/veya kuruluşlardan satın alacakları pazar araştırması raporları ve istatistikler vb.ne ilişkin giderler ile bu kurum ve/veya kuruluşlara üyelik giderleri, şirketler için %50, SDŞ’ler için %60 oranında ve yıllık en fazla 30.000 ABD Doları,

  Müsteşarlık tarafından koordine edilen ve tek bir sektör bazında gerçekleştirilen sektörel nitelikli ticaret heyeti programlarına iştirak etmeleri halinde katılım giderleri, şirketler için %50, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri için %60 oranında ve program başına en fazla 10.000 ABD Doları,

  Ürünlerinin yurt dışına yönelik olarak elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri, şirketler için %50, SDŞ’ler için %60 oranında ve yıllık en fazla 20.000 ABD Doları, destek sağlanmaktadır.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here