Dış Ticarette Eğitim ve Danışmanlık Yardımı

0
196

Dış Ticarette Eğitim ve Danışmanlık Yardımı

 

Tebliğ Numarası          2007/3 sayılı Tebliğ
Yetkili Kuruluş Dış Ticaret Müsteşarlığı
Başvuru Mercii       İGEME ve İhracatçı Birlikleri
Kimler Yararlanabilir Sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, yazılım sektöründe iştigal eden şirketler ile tasarımcılar.

Destek Süresi

       Eğitim: Program bazında azami 6 ay

       Danışmanlık: En fazla 3 yıl

       Tasarım: En fazla 1 yıl

Destek Oranı   : Eğitim % 70; Danışmanlık % 75; Tasarım % 100

Desteğin Amacı: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin çalışanlarının kalite, verimlilik, yönetim teknikleri, tasarım, uluslararası pazarlama vb. ile dış ticaret işlemleri konusundaki eğitim giderleri ile bu konularda alınacak danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin ve ülkemizde düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren tasarımcıların, tasarım konusunda yurt dışı eğitim giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanması amaçlanmaktadır.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here