Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi

0
117

Resmi Gazete Tarihi   31.07.1997 ve 14.11.1998
Tebliğ Numarası         97/5 ve 98/13
Uygulamacı Kuruluş   Dış Ticaret Müsteşarlığı
Başvuru Mercii          
İhracatçı Birlikleri

Destek
Amacı:
KOBİ’lerin, Türk Standartları Enstitüsü
veya akredite edilmiş kuruluşlardan alacakları kalite güvence sistemi belgeleri
(ISO 9000 serisi), çevre yönetim sistemi belgeleri (ISO 14000 serisi) ve Avrupa
Birliği tarafından onaylanmış kuruluşlardan alacakları CE işareti ile DTM
tarafından uygun görülen uluslararası nitelikteki diğer kalite ve çevre
belgelerinin alınması sırasında yaptıkları belgelendirilmiş harcamaların
(sadece belgelendirme masraflarının) desteklenmesidir.

Uluslararası
pazarlarda imalat ve yazılım sektörünün rekabet gücünün arttırılması ve çevre,
kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen
akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri
ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin
harcamaların belirli bir bölümü Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan
karşılanmaktadır.

Kimler Yararlanabilir: Türkiye’de ticari ve sınaî faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ).

Destek Kapsamı;

q CE işareti

q ISO 14000 serisi

q ISO 9000 serisi

q Uluslararası nitelikteki diğer
kalite ve çevre belgeleri

q ISO 22000 Gıda Güvenliği
Yönetimi Sistemi Belgeleri

q Tarım Ürünlerine İlişkin
Belgelendirme İşlemleri ve Olumlu Sonuçlanmak Kaydıyla Laboratuar
Analiz Raporların alımında sadece belgelendirme masrafları %50 oranında
desteklenmektedir.

Destek Şartı: Harcamaların belgelendirilmiş olması ve
belgenin Türk Standartları Enstitüsü veya akredite edilmiş kuruluşlardan
alınmasıdır.

Başvuru Süresi: Belgeyi aldıktan sonra 6 ay içinde
başvurulması gerekmektedir.

Sağlanan Destek: Söz konusu belgelerin alınması için
yapılmış harcamaların en fazla %50’sidir.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here