Dış Ticarette Devlet Yardımları

Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi

Resmi Gazete Tarihi   31.07.1997 ve 14.11.1998
Tebliğ Numarası         97/5 ve 98/13
Uygulamacı Kuruluş   Dış Ticaret Müsteşarlığı
Başvuru Mercii           İhracatçı Birlikleri

Destek Amacı: KOBİ’lerin, Türk Standartları Enstitüsü veya akredite edilmiş kuruluşlardan alacakları kalite güvence sistemi belgeleri (ISO 9000 serisi), çevre yönetim sistemi belgeleri (ISO 14000 serisi) ve Avrupa Birliği tarafından onaylanmış kuruluşlardan alacakları CE işareti ile DTM tarafından uygun görülen uluslararası nitelikteki diğer kalite ve çevre belgelerinin alınması sırasında yaptıkları belgelendirilmiş harcamaların (sadece belgelendirme masraflarının) desteklenmesidir.

Uluslararası pazarlarda imalat ve yazılım sektörünün rekabet gücünün arttırılması ve çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaların belirli bir bölümü Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmaktadır.

Kimler Yararlanabilir: Türkiye’de ticari ve sınaî faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ).

Destek Kapsamı;q CE işaretiq ISO 14000 serisiq ISO 9000 serisiq Uluslararası nitelikteki diğer kalite ve çevre belgeleriq ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgeleriq Tarım Ürünlerine İlişkin Belgelendirme İşlemleri ve Olumlu Sonuçlanmak Kaydıyla Laboratuar Analiz Raporların alımında sadece belgelendirme masrafları %50 oranında desteklenmektedir.

Destek Şartı: Harcamaların belgelendirilmiş olması ve belgenin Türk Standartları Enstitüsü veya akredite edilmiş kuruluşlardan alınmasıdır.

Başvuru Süresi: Belgeyi aldıktan sonra 6 ay içinde başvurulması gerekmektedir.

Sağlanan Destek: Söz konusu belgelerin alınması için yapılmış harcamaların en fazla %50’sidir.

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı
Araç çubuğuna atla