Bono (Promissory Note) Nedir?

0
542

Bono ( Promissory Note ) Nedir?

 

  • Vadesi 60 günden az 360 günden fazla olmayan, çıkarılan kurum tarafından ödeme, ispat ve teminat vasıtası olarak kullanılan menkul kıymetlere bono denilmektedir. Ekonomik niteliği itibari ile kredi vasıtası olan menkul kıymet için Bono yerine senet tabiri de kullanılmaktadır.
  • Borçlunun alacaklısına hitaben düzenlediği bir ödeme vaadinden ibaret kambiyo senedidir. Ticari vesaik, satıcının düzenlediği poliçenin kabulü yerine alıcının borçlu sıfatıyla imzaladığı bono karşılığında alıcıya teslim edilir. Vadesinde hamili tarafından genellikle bankalar aracılığıyla borçlusuna ödeme için ibraz edilir. Ciro ile el değiştirebilir ve ödenmeme halinde protesto yoluyla kanuni işleme konulabilir. Dış ticarette poliçe kadar yaygın değildir. Ancak Forfaiting işlemi söz konusu olduğunda Forfaiter’lar bonoyu tercih ederler.
  • Ayrıca bononun değişim değeri de olduğu için herhangi bir borç karşılığında para gibi kullanılabilir. Ticaret içerisinde herkes bunu kabul görmüştür. Böylelikle yatırım piyasalarında yer almış ve talebini daha da artırmıştır. Bononun yatırım portföyünüzde bulunması sizin açınızdan olumlu bir durum olacaktır. Zaten yatırımlar için portföy çeşitlendirmek risklerin azaltılması için gereklidir. Bu çeşitlendirmeyi yaparken bonoyu da içerisinde bulundurursanız, getirilerinizi büyük oranda garantilemiş olursunuz.
  • Bonoların ödenmesi bankalarca garanti edilebilir; yani bonolara da aval verilebilir. Düzenleme açısından poliçeden farkı bononun borçlu tarafından düzenlenip imzalanmasıdır.
  • İthalat mevzuatımızda sadece poliçenin kullanılmasına izin verilmektedir. Ancak özel izne bağlı dış kredilerde içinde bono kullanılması öngörülen kredi sözleşmeleri onaylandığında bononun kullanılması da onaylanmış olmaktadır.

Bono Türleri

1) Hazine Bonosu

2) Altın, Gümüş ve Platin Bonoları

3) Banka Bonoları

4) Finansman Bonoları

 

BONO ÖRNEKLERİ :

 

 

 

bono örneği 2020
bono örneği 2020
bono örnekleri
bono örnekleri
bono örneği
bono örneği

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here