Akreditif

Akreditif Terimleri

Advising bank (İhbar bankası), amir bankanın talebi üzerine akredítifi ihbar eden banka anlamına gelir.

Applicant (Amir), akreditifin açılması için talepte bulunan taraf anlamına gelir.

Banking day (Banka iş günü), bir bankanın bu kurallara tabi bir işin/eylemin gerçekleştirileceği yerde düzenli olarak açık olduğu bir gün anlamına gelir.

Beneficiary (Lehtar), lehine akreditif açılan taraf anlamına gelir.

Complying presentation (Uygun ibraz), akreditifin şartlarına, bu ku- ralların uygulanabilir hükümlerine ve uluslararası standart bankacılık uygulamasına uygun bir ibraz anlamına gelir.

Confirmation (Teyit), amir bankanın kesin yükümlülüğüne ek olarak teyit bankasının uygun bir ibrazı karşılayacağına veya iştira edeceğine ilişkin kesin bir yükümlülüğü anlamına gelir.

Confirming bank (Teyit bankası), amir bankanın talebi veya verdiği yetki üzerine akreditife teyidini ekleyen banka anlamına gelir.

Credit (Akreditif), adı ve tanımlaması nasıl olursa olsun, amir bankanın uygun bir ibrazı karşılayacağına ilişkin kesin yükümlülüğünü oluşturan dönülemez nitelikte herhangi bir düzenleme anlamına gelir.

 

Honour (İbrazın karşılanması),

  • akreditif belgelerin ibrazı üzerine ödeme yöntemiyle kullanımda (available by sight payment) ise ibrazda ödeme yapmak, b.
  • akreditif vadeli ödeme yöntemiyle kullanımda (available by defer- red payment) ise vadeli ödeme yükümlülüğüne girmek ve ödeme vadesinde ödeme yapmak,
  • akreditif poliçe kabulü yöntemiyle kullanımda (available by accep- tance) ise lehtar tarafından çekilen poliçeyi kabul etmek ve poliçenin ödeme vadesinde ödeme yapmak 

anlamına gelir.

Issuing bank, (Amir banka) bir amirin (applicant) talebi üzerine veya kendi adına bir akreditif açan banka anlamına gelir.

Negotiation (İştira), uygun bir ibraz altında poliçelerin (görevli banka- dan başka bir banka üzerine çekilen poliçelerin) ve/veya belgelerin, görevli bankanın ramburse edilmesi gereken banka iş gününde veya daha önce görevli banka tarafından lehtara avans ödeme yapılarak veya avans ödeme yapılacağı kabul edilerek satın alınması anlamina gelir.

Nominated bank (Görevli banka), akreditifin kullanımda olduğu banka veya herhangi bir banka nezdinde kullanılır biçimde açılmış bir akreditifte herhangi bir banka anlamına gelir.

Presentation (İbraz), bir akreditif altında belgelerin amir bankaya veya görevli bankaya teslimi veya bu suretle teslim edilen belgeler anlamı na gelir.

Presenter (Ibraz eden), ibrazı yapan bir lehtar, banka veya diğer taraf anlamına gelir.

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
Araç çubuğuna atla